ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE

Zpracováváme pro vás energetický posudek rychle a spolehlivě přesně podle dotačních požadavků už 9 let. Rychle a kvalitně.

Spolupracujeme s

Typy řešení

Energetická studie

Energetický posudek

Výpočet tepelných ztrát

Průkaz energetické náročnosti

Naše služby

Energetické posudky
pro dotace

Dotační programy vždy požadují energetický posudek, který hodnotí proveditelnost projektů souvisejících se snižováním energetické náročnosti budov. Každý program stanovuje specifické parametry, které projekty musí splňovat, a tyto parametry se mohou lišit i mezi jednotlivými výzvami stejného programu.

Nejčastěji zpracovaný posudek:​

1. Posouzení proveditelnosti projektů

Týká se projektů na:

Energetický posudek hodnotí, zda projekt splňuje kritéria dané výzvy dotačního programu a navrhuje případné úpravy projektu, aby byly podmínky splněny.

Tyto posudky jsou připojovány k žádostem o dotaci, například v rámci programů jako Zelená úsporám, OPŽP, OP PIK, nebo RES+

2. Vyhodnocení plnění parametrů projektů

U projektů realizovaných se státní podporou se požaduje ověření dosažených úspor, což je provedeno energetickým posudkem cca rok po realizaci projektu. Tento typ posudku se zaměřuje na analýzu spotřeby energie v budově (energetické hospodářství) s cílem ověřit dosažené úspory.

Rádi Vám vypracujeme energetický posudek, který Vám umožní ušetřit dotačními programy

Zjistíte tak, zda máte nárok na dotace ze specifických dotačních a operačních programů, jako jsou například:

Energetická optimalizace

Snižte vysoké účty za energie s pomocí energetické optimalizace

Cílem energetické optimalizace je snížení energetické náročnosti objektu a optimalizace energetického hospodářství prostřednictvím opatření, která povedou ke snížení konečných spotřeb energie a nákladů.

S námi získáte:

Pro každou budovu existuje optimální řešení a rozhodně neplatí, že je jedno řešení společné

Vlastně ano, snížit spotřebu energie a náklady na ni.

Proč právě my

  • 9 let zkušeností v oboru 
  • Máme přehled o nejaktuálnějších požadavcích dotačních programů
  • Víme, že lhůty jsou neúprosně, posudky zpracováváme do 2 týdnů
  • Úzce spolupracujeme s Ministerstvem průmyslu a obchodu
  • Poskytujeme nejlepší cenu i kvalitu
  • Oprávnění od Ministerstva průmyslu a obshodu držíme už od roku 2014
  • Spolupracujeme s malými i velkými firmami

FAQ

Energetická studie: Jaká energetická opatření jsou pro můj objekt nejvhodnější?

Dokument, který zhodnotí efektivitu využití energie ve vaší budově nebo v energetickém objektu.
Energetická studie navrhuje nejvhodnější opatření k úsporám energie a hodnotí jejich energetický účinek a ekonomickou návratnost.

Energetický posudek: Dosáhnu na dotace a v jaké výši?

Dokument, který posuzuje zda navržená opatření splňují navržená opatření podmínky dotačního programu. Ať již se jedná o OP TAK nebo jiný dotační titul, který podporuje realizaci úspor energie.
Pokud jste tak zvaně na začátku, je možné využít energetické studie, která vhodná opatření také s ohledem na kritéria jednotlivých dotačních titulů definuje.

Výpočet tepelných ztrát: Jak výkonné tepelné čerpadlo (zdroj tepla) potřebuji? Příloha k žádosti o připojení k CEZ, EGD, PRE.

Protokol výpočtu tepelných ztrát určí jak výkonný zdroj tepla je vhodný pro váš objekt. Distributor elektřiny vyžaduje výpočet tepelných ztrát jako přílohu k žádosti o připojení.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB): Jak je naše budova úsporná?

PENB se vystavuje pro téměř pro každou budovu a používá se při deklaraci energetické náročnosti při prodeji nebo pronájmu. Nebo se počítá pro novou stavbu nebo při její větší změně. Umožňuje objektivně porovnávat energetické objekty mezi sebou.

Pro koho to je?

Podniky

Bytové domy

Rodinné domy

Kontakt

Víte že?

Struktura spotřeby energie v domě je zhruba 60% na vytápění, 30% ohřev teplé vody a pouze 10% na svícení a ostatní spotřebu?

Začněte dnes, abyste uvítali nový rok v klidu