Průmysl

Energetický audit

Energetický posudek

Energetický management

Prediktivní údržba

Termovizní měření

Dotace OP PIK , OPŽP

Bytové domy/veřejné budovy

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Termo - Hydraulické vyvážení otopné soustavy

Termovizní měření

Projekty vytápění, elektro, stavební

Konzultace, Výběrová řízení

Dotace Nová Zelená Úsporám, IROP, OPŽP

Rodinné domy

Energetický posudek pro Nová Zelená Úsporám

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Termovizní měření

Výpočet tepelných ztrát pro tepelné čerpadlo

Projekty vytápění, elektro, stavební

Kotlíkové dotace

Dotace Nová Zelená Úsporám, IROP, OPŽP